ด.ญ. เฌอทะเล สุวรรณพาณิช 18/08/2008 12:41

 ด.ญ. เฌอทะเล สุวรรณพาณิช
เตรียมอุดมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้น ภาษา-ญี่ปุ่น
ได้ลำดับที่ 1


ได้เรียนวิชา ภาษาอังกฤษ อ.สมเจต
กับ ภาษาไทย อ.ลำพูน ที่ GET
อ.สมเจต นั้นเป็น อ.ที่เก่งมากๆ
อ.ช่วยเพิ่มความรู้ภาษาอังกฤษ
ต้องขอบคุณอ.มากๆค่ะ
สำหรับ อ.ลำพูน อ.เป็นครูภาษาไทย
ที่ดีที่สุด อ.สอนสนุก ฮามาก
แล้วก็อธิบายเข้าใจจริงๆ ถ้าไม่ได้เรียน
ภาษาไทยกับอ.ลำพูน ก็คงแย่เลย
ขอบคุณอ.ลำพนจริงๆค่ะ อ.น่ารักมาก
สุดท้ายนี้เป็นเพราะอ.สมเจตและอ.ลำพูน
ทำให้หนูมีวันนี้ได้
ขอบคุณ อ.อย่างใจจริงค่ะ
 
 
Copyright 2007-Company Name.All Rights Reserved www.get-edu.com Web Design by Katchdesign